Illustration

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://dodo.moe//. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.1.Визначення термінів1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://dodo.moe/ створений для укладення договорів роздрібного та оптового купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.1.4. Продавець – Фізична особа-підприємець Ткаченко А.О., яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України1.5. Отримувач - фізична особа, яка здійснює приймання Товару.2.Предмет Договору2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.3. Оформлення Замовлення3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону або іншим зручним шляхом для Покупця.3.2. Продавець має право призупинити або відмовитися від передання замовлення Покупцеві до моменту усунення неточностей у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:3.3.1. прізвище, ім’я Покупця та отримувача Товару;3.3.2. дані для доставки Товару (адреса та/або пункт отримання);3.3.3. контактний телефон Покупця та отримувача.3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за вчасне надання або в повному обсязі послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою передачі/внесення Покупцем відповідних даних шляхом, описаних в п.3.1. Після оформлення Замовлення дані Покупця вносяться до бази даних Продавця.3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. З метою виконання замовлення Продавцем Покупець погоджується з тим, що Продавець має право виключно для цієї мети передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.4. Ціна і Доставка Товару4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину без урахування доставки та ПДВ. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.4.3. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.4.4. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок в повному обсязі вартості замовлення.4.5. При отриманні товару перед підтвердженням приймання Покупець або його представник (отримувач) повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, стан, тощо). Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника (отримувача) з цього моменту.4.6. При самостійній доставці Товару від Продавця Покупцем право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника (отримувача) з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару та після перевірки його цілісності, комплектності, тощо.5. Права ті обов’язки Сторін5.1. Продавець зобов’язаний:5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.5.2. Продавець має право:5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.5.2.2. Стягнути з Покупця штрафну суму у випадку порушення останнім п.5.3.2 або в інших випадках, що завдало непердбачувані витрати Продавцю. Розмір штрафної суми, перелік випадків порушення та порядок дій зазначені на сайті Інтернет-магазина в розділі Доставка.5.3 Покупець зобов’язується:5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.6. Повернення Товару6.1. Покупець не має права на повернення Товару, який надійшов йому в неушкодженому стані та в замовленій комплектації без дефектів, - згідно Закона України «Про захист прав споживачів». 6.2. Повернення Покупцеві вартості товару, який надійшов в неналежному стані або комплектації на умовах цього Договору здійснюється протягом 5 (пʼяти) робочих днів з моменту отримання назад цього Товару Продавцем.6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.6.4. Повернення Товару неналежного стану або комплектації до адреси Продавця здійснюється за рахунок Продавця.7. Відповідальність7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок недотримання вимог використання Товару, застережних або запобіжних заходів, при порушенні умов зберігання, використання його не за призначенням. 7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань в межах цього Договору відповідно до чинного законодавства України.7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, повідомляє про це іншу Сторону протягом 15 календарних днів з моменту настання таких обставин.8. Конфіденційність і захист персональних даних.8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.9. Інші умови9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.


Made with